Register for e-billing

Die Dr Beyers Naude plaaslike munisipaliteit bied u die geleentheid om u rekening per epos te ontvang asook u rekeningbalans via sms.
Stuur ‘n epos aan meyerh@bnlm.gov.za met die volgende inligting:

• U rekeningnommer
• E-posadres
• Selfoonnommer

The Dr Beyers Naude Local Municipality offers you the opportunity to receive your account via email as well as your account balance via sms.
Send an email to meyerh@bnlm.gov.za with the following information:

• Your account number
• Email address
• Cell phone number